U geeft mensen een stevige bodem terug, gebaseerd op basisvertrouwen

Met de opleiding CREF-Behandelaar leert u specifieke competenties om op therapeutische basis te kunnen werken middels de CREF-methode (Circle Reprint Emotional Foundation Methode). Deze opleiding is gelijk getrokken met de opleiding voor Hypnotherapeuten en Paardencoaches.

De opleiding is vooral gericht op het behandelen van hechtingproblematieke/Geen Bodem Syndroom/Post Traumatische Stress Stoornis. U leert werken met verschillende interventies die u toe kunt passen op allerlei soorten problematiek. Na het volgen van deze opleiding mag u zich specialist noemen in het behandelen van hechtingproblematiek/GBS/PTSS. U kunt dit toepassen in individuele trajecten van jeugdigen, volwassenen en systeemwerk binnen gezinnen.

Inhoud

Tijdens de opleiding wordt er diep ingegaan op de theorie├źn rondom geboorteprocessen. Hierin komt het brein, het GBS, traumaproblematiek, sociaal emotionele ontwikkelingen veel aan bod.

Daarnaast gaan we uitvoerig in op vele interventies en de algehele CREF-Methode als behandelingsvorm. Er wordt veel aandacht besteed aan uw uiteindelijke inzet van uw opgedane kennis. Er wordt gekeken naar uw manier van toepassen van de CREF-methode als intake middel, als meetmiddel, als reprint en als evaluatie middel. De opleiding wordt interactief doordat er gebruik gemaakt wordt van acteurs en video-opnamen. Tijdens de opleiding zal veelal eerst de theorie aan bod komen om vervolgens de stap te maken naar de praktijk middels demonstraties en oefeningen.

Attitude & Zelfmanagement

Rond het onderwerp attitude is het belangrijk dat u bij uzelf na kunt gaan hoe o.a. uw eigen basisvertrouwen in elkaar steekt. U zult tijdens de opleiding middels de CREF-Methode een zelf-onderzoek verrichten. Van daaruit kunt u zich wellicht meer ontplooien en u kunt uw persoonlijk ontwikkel plan daarop afstemmen. Tijdens de opleiding wordt hier veel aandacht aan besteed zodat u onder alle omstandigheden kunt werken vanuit uw eigen natuurlijke en innerlijke kracht. Ook het actief meedoen in de oefengroep is een onderdeel van de opleiding. U staat open voor andermans observatie. Een vergroot zelfinzicht helpt u bij het inzetten van de CREF-Methode bij anderen.

Onder Attitude en zelfmanagement verstaan wij o.a.:

  • Een bewust profiel van een professionele CREF-Methode behandelaar
  • Zelfontplooiing d.m.v verkregen feedback
  • Uitwerken van uw eigen persoonlijke basisvertrouwen en emotionele verbinding
  • Congruentie: in contact met de eigen behandelmethode kunnen handelen