CREF binnen de sportwereld
Wanneer je werkzaam bent binnen de sportwereld als sportpsycholoog, sportdocent, coach, (top) sporter ben je continu met eigen of andermans ontwikkelingen bezig. Buiten de sport om kunnen andere partijen ook een rol spelen zoals: ouders, sponsoren programma’s of bijvoorbeeld gedragsproblematiek bij jeugd.
Of je nu met team- of individuele sport bezig bent, je bent doorlopend in contact met andere.
Maar wat wordt er eigenlijk van je gevraagd als sporter, wat is het doel van het team en hoe ga je om met alle randvoorwaarden.


Wat kan CREF voor sport betekenen?
Binnen de sport zijn er grof weg 2 stromingen: de topsport en de breedtesport. De topsport betreft een groep, zowel individuele- als teamsporters, die voortdurend op zoek is naar de beste manier om alle potentie uit zichzelf te halen. De breedtesport zit daaronder en is een grote groep die dan wel aansluiting zoekt bij de topsport, of op een hoog amateur niveau wil sporten of voornamelijk sport vanuit plezier.
Toch hebben beide groepen met elkaar gemeen dat ze te maken hebben met diverse mensen en dus ook persoonlijkheden. Iedereen neemt binnen de sport zijn eigen basisvertrouwen mee. Dit basisvertrouwen is al in een zeer vroeg levensstadium gevormd en zal zich blijven ontwikkelen naarmate je ouder wordt.
Binnen de sport is er een uitgelezen kans om dat basisvertrouwen verder uit te bouwen, jij als bijvoorbeeld sporter, trainer, sportpsycholoog, sportmasseur, sportdocent kan met de CREF-Sportwijzer een totaal nieuwe dimensie toevoegen aan de huidige sportwereld. Want hoe zou het zijn wanneer er binnen de vereniging simpele handvatten zijn om jeugd met gedragsproblematiek toch moeiteloos te kunnen opvangen, of die sporter de juiste tools te geven om net dat ene stuk te doorbreken, of in je team de harmonie te laten groeien.


Hoe CREF toe te passen?
De CREF-Sportwijzer is op diverse niveaus in te zetten binnen de sportwereld. We hebben enkele voorbeelden geschetst waarbij inzichtelijk wordt welke mogelijkheden er allemaal zijn.


Op coachniveau
In elk team heb je te maken met allerlei ‘karakter vormingen’. Het is de schone taak van de coach om te zorgen voor een verbond tussen deze personen waardoor er een sterk en stabiel team ontstaat. Door middel van de CREF-Sportwijzer kun je bekijken waar de behoefte vraag ligt van de sporters, maar krijgt je ook inzichtelijk wat maakt dat men op een bepaalde manier reageert en acteert. Wat gebeurt er bij een sporter onder druk, of wanneer er ouders komen kijken of als er schijnbaar makkelijk gewonnen had kunnen worden maar dat niet gebeurd is?
Als coach krijg je inzicht hoe het kan dat sporters op een bepaalde manier reageren op de trainingsstof, aanwijzingen en beslissingen in de wedstrijd.
Al deze kennis en baanbrekende ontwikkelingen gaan voor grote groei zorgen binnen het team en het samenspel met de coach. In verbinding komen is hierbij een zeer belangrijke factor. Deze verbinding maakt namelijk of jouw team de winst naar zich toe haalt en in staat is om eigen angsten en/of patronen te doorbreken.


Op topsport niveau
Binnen de topsport draait het om de kleinste details. Je zorgt voor de nieuwste sportkleding, het meest innoverende sportmateriaal en de beste mensen op je heen. Het is niet meer geheim dat ook vele sporters gebruik maken van een (sport)psycholoog. Deze mentale ondersteuning helpt je tenslotte om jouw ultieme doel te bereiken binnen de sport.
De CREF-Sportwijzer ondersteunt dit proces, maar bovenal raakt hij sneller en dieper de kern waarbij blijvend resultaat wordt geboekt. Het is soms niet helder te krijgen waarom bepaalde prestaties maar niet behaald worden. Hierdoor kan een hoog frustratie niveau ontstaan wat voor sommige talentvolle sporters kan leiden tot het besluit te stoppen.
Middels de CREF-Sportwijzer maak je inzichtelijk waar de behoefte ligt van de sporter en hoe je deze het beste kan opvullen waardoor er een sterker basisvertrouwen ontstaat. Dit basisvertrouwen is de basis waarop je terug valt wanneer je bijvoorbeeld onder druk staat van prestaties. Hoe sterker deze basis is, hoe groter de kans op het ultieme succes!


Binnen de sportopleidingen
Er zijn diverse sportopleidingen binnen Nederland waarbij toekomstige (top)sporters, coaches, sportdocenten, trainers worden opgeleid om op de juiste werkplekken te worden ingezet. Wanneer je bezig bent met mensen op te leiden zul je tegenslag tegen komen, en dat is mooi, want deze verwarring staat gelijk aan groei. Maar wat als die verwarring zo groot wordt dat de leerlingen eigenlijk niet meer kan functioneren, of de leerkracht niet meer kan bijstellen om de leerlingen weer ‘bij de les te krijgen’. Dan is inzet van de CREF-Sportwijzer een efficiënt middel om bijvoorbeeld leerling uitval terug te dringen binnen de opleiding. Ook kun je de wijzer inzetten als intake model waardoor je adequaat inzichtelijk krijgt of deze toekomstige leerlingen nu al geschikt is voor deze opleiding.
Het je eigen maken van de CREF-Sportwijzer zorgt voor effectief onderwijs, gebalanceerde docenten die in staat is in verbinding te staan met de leerling, waardoor deze open staat om eigen leerstukken onder ogen te komen. Hierdoor ontstaat een verbetering aan de huidige opleiding die sterker maakt.


Zoals u uit de voorbeelden zult begrijpen is de CREF-Sportwijzer zeer breed inzetbaar. Meer informatie over deze wijzer kan worden aangevraagd via de mail, maar er mag ook telefonisch contact worden opgenomen. Wij kunnen dan advies op maat geven die perfect aansluit bij uw hulpvraag.