Met deze kennis en vaardigheid kunt u op een correcte manier EMDR toepassen.

Door het volgen van deze bijscholing krijgt u meer specialistische kennis en vaardigheden over alles wat te maken heeft met angst, paniek aanvallen en traumaproblematiek. Tijdens de bijscholing wordt er uitgebreid ingegaan op theorieën rondom het brein. Het is met name gericht op de praktische uitvoer van EMDR.


Resultaat

U kunt CREF-EMDR toepassen, inzetten en combineren in uw eigen andere vaardigheden. Hierdoor kunt u o.a. PTSS problematiek behandelen. U bent bekend met de achtergrond van het brein, de invloed van medicatie en uw eigen attitude en ontwikkeling rondom dit onderwerp. Hierna komt u tevens in aanmerking voor de vervolgopleiding CREF-Methode Behandelaar. Wanneer u elders uw EMDR vaardigheden heeft gehaald zou u ook toegelaten kunnen worden voor deze vervolgopleiding.

 

Toetsing en certificering

Er zal een verplichte literatuurlijst worden aangeboden. Dit boekverslag telt mee voor het examen. Daarnaast wordt er een video-opdracht ingeleverd. Deze zal beoordeeld worden door een externe examinator. Bij het behalen van deze onderdelen wordt er een certificaat afgegeven.


Lesprogramma:

Lesdag 1 Theorie: het brein en RDI-protocol. Praktijk: Ik- sterkte vergroten met positieve EMDR (RDI).
Lesdag 2 Theorie: Medicijnen en EMDR. Angst- en Basisprotocol. Praktijk: Trauma verwerken volgens protocol.
Lesdag 3 Praktijkdag: Trauma verwerken volgens protocol.


Inschrijven:

Lijkt de opleiding aan te sluiten bij uw verwachtingen, dan kunt zich inschrijven middels de website. U kunt dit deelnameformulier vinden onder de agenda of onder bijscholing CREF-EMDR-module. U ontvangt automatisch een bevestiging van uw inschrijving.


Toelatingseisen                : 2- daagse Basiskennis + Ervaring in de hulpverlening 
Accreditatie                     : SKB, waaronder verschillende beroepver. hun eigen punten toekennen
Literatuuropdracht            : Uw brein als medicijn, David Servan-Scheiber isbn 97890 215 38495
EMDR                             : 3 daagse CREF-EMDR bijscholing € 580,-  vrijgesteld van btw

Data 3-daagse                 : zie agenda
Aanvang                          : 9:30 uur, start 10:00 tot 16:30 uur.
Inbegrepen                      : syllabus, lunch, toetsing.