HetInstituut voor Kennis En Vaardigheden verzorgd specialistische opleidingen rondom het onderwerp Prenatale Hechting en de vorming van Basisvertrouwen. Het IKEV voorziet o.a. hulpverleners & begeleiders met nieuwe kennis en vaardigheden om hechtings-problematiek en een aangetast basisvertrouwen te herkennen en/of te stabiliseren. Dit is belangrijk omdat bekend is, dat er veel sociaal emotionele problematiek hieruit ontstaat. Gedragsproblematiek in Nederland vormt een groot probleem. Om deze reden wil de overheid meer aandacht besteden aan vroeg signalering binnen de hechtings-problematiek. De vorming van het basisvertrouwen en hechting begint bij de start van 0-jarigen welke de doelgroep is van o.a. de Kinderopvang branche. Onderstaande opleiding is  afgestemd op 0-jarigen en past geheel binnen de Kinderopvang branche.

Cursus Basiskennis
(Prenatale) Hechting & Basisvertrouwen 0-jarigen
 

Inhoud van de cursus:

Er wordt in deze cursus specifieke kennis overgedragen over de vorming van het babybrein en basisvertrouwen bij 0-jarigen. Alle theorie over de 7 kritische hechtingsmomenten geeft de deelnemer veel nieuwe handvaten die in de praktijk direct zijn toe te passen. Daarnaast worden er andere vraagtechnieken geleerd die de deelnemer bij ouders in kan zetten. Bijvoorbeeld over de start van het kind (zwangerschap & geboorte). Hierdoor zal de deelnemer de levensbehoeften van de 0-jarigen beter kunnen begrijpen en opvullen. Het kunnen herkennen van lichaamsuitingen en hierop kunnen inspelen, wordt in de praktijk geoefend. Op deze wijze draagt de deelnemer op een speelse wijze bij aan een stabiele vorming en ontwikkeling van het Basisvertrouwen. Iedere deelnemer leert door de bril van het CREF-Model (levensbehoeften) te kijken, waardoor de baby centraal staat.

De cursus bestaat uit:

 • 4 avonddagdelen van 2,5 uur, bestaande uit drie teambijeenkomsten op locatie waarvan een met een acteur op een locatie van IKEV
  2 persoonlijke supervisie momenten met een acteur van 1,5 uur (locatie IKEV)
  1 sessie video observatie & coaching (eigen werkplek)
  Beschikking over een interactieve leeromgeving voor inbreng van casuïstiek
  Online theorie examen
  Het CREF-Model als leidraad voor eigen en andermans ontwikkeling

  Resultaten:

- In intake de kern uitvragen aan ouders over zwangerschapsverloop en geboorteproces
- Opbouwen van Basisvertrouwen bij 0- jarigen met spel- ontwikkelingsmaterialen
- Herkennen van een traumatische geboorte en een PTSS voorkomen bij 0-jarigen
- Lichaamsuitingen, interactieve babytaal en herkennen van eigen inbreng van de baby 
- (Prenatale) hechtingspatronen leren zien en fysieke ontwikkelingen onderling stimuleren
- Ontdekken van behoeften van de 0-jarigen en het limbische en cognitieve systeem
- Onderscheiden van behoeften, slaap/waak, fysiologie (behoefte huil en trauma huil)
- Omgang met 0-jarigen op respectvolle (til) technieken (aankleden, optillen, troosten)
- Trauma aanrakingspunten in het lichaam herkennen (tangverlossing- keizersnede en meer)
- Gesprekstechnieken en handvaten geven aan ouders over jouw observatie momenten
- Ontwikkeling van het babybrein en gevolgen bij langdurig stress of onverwerkt trauma
- Inzicht in eigen behoeften en zelfreflectie van de kinderopvang medewerker
- Ten alle tijden kunnen werken met het CREF-Model
- De deelnemer wordt specialist in vroeg signalering in verschillende vormen van hechting en signalering van vroeg geboorte trauma.

S
tudiebelasting:
Drie literatuuropdrachten ong. 15 uur
Docent contact uren: 10 uur
Supervisie contact uren met acteur: 3 uur
Video Huiswerk opdracht ong. 3 uur (incl. coaching)
Zelfreflectie & boekverslagen ong. 2 uur
Intervisie & oefenen & met het CREF-Model ong. 2 uur
E-learning & Examen ong. 2 uur
Totale studiebelasting 37 uur

Voor wie                    : Medewerkers binnen de Kinderopvang
Toelatingseis              : Open mind, willen ontwikkelen en kwetsbaar durven zijn
Toetsingscriteria       : Richtlijnen van de CAO Kinderopvang/ LKK
Certificaat                  : ja, mits alle opdrachten en 100% aanwezigheidsplicht zijn behaald
Aantal deelnemers    : min. 6 pers. tot max. 12 personen
Kosten                         : € 950,- per persoon vrij gesteld van BTW (CRKBO- NRTO Keurmerk)
Doorstromen             : Dit certificaat verleent toegang tot de CREF-Kinderopvangwijzer