CREF-Onderwijzer 

                                                          

Er is een steeds groter groeiende behoefte binnen het onderwijs, om een optimale werkomgeving te beleven. Uiteindelijk is het de leerkracht die het sociaal emotioneel niveau kan sturen binnen de groep. Dit komt vervolgens ten goede aan het leervermogen van de leerling. De leerkracht is immers de motor van de groep en van daaruit kan het werk en leerklimaat geoptimaliseerd worden. Wat kun je nu zelf doen om een prettige leer- werkomgeving te creëren voor zowel jezelf als de leerling?  Wat kun je doen om je leerlingen optimaal te motiveren? Speciaal hiervoor is de CREF-Onderwijzer ontwikkeld. 

 

Om de CREF-Onderwijzer op verschillende niveau's in te kunnen zetten zijn er twee cursussen ontwikkeld. De cursist kan zelf kiezen tot welk niveau het zich eigen wil maken. In deze cursussen wordt er voornamelijk aandacht gegeven aan eigen en andermans levensbehoeften. De mate waarin de levensbehoeften gevuld zijn, vormt het basisvertrouwen en de mate van het welzijn en leervermogen. Dit basisvertrouwen is te meten met het onderstaande CREF-Model, bij een individuele leerling en op groepsniveau. Hoe hoger ieders basisvertrouwen is, hoe stabieler de leeromgeving. Oftewel; een sociaal-emotioneel veilig klimaat binnen het onderwijs. Door het spel toe te passen wordt er meer werk & leerplezier gecreëerd waardoor leerdoelen gemakkelijker behaald  gaan worden.

 


Basiskennis CREF-Onderwijzer

Basiskennis over basisvertrouwen en hechting
 

Tijdens de 2-daagse Basiscursus wordt er op een praktische manier ingegaan op de basis van vorming van basisvertrouwen. Het vergroten van de kennis op gebied van sociale gedragingen, uitwerking van stress op het brein, pesten en gepest worden en uitleg van overlevingsstrategieën en patronen. Ook verschillende vormen van psychische problematiek komen uitgebreid aan bod. De theorie en praktijk geven nieuwe handvaten die direct op de werkvloer toe te passen zijn.

 Wat komt aan bod:
- de relatie tussen het brein-, lichaamsgeheugen en het basisvertrouwen;
- alles over de basisbehoeftes van kind, ouder en onderwijzer;
- leren kijken en begrijpen vanuit het CREF-Model;
- wat angsten doen op gebied van geheugen en het leervermogen;
- wat zijn de gevolgen van een onvolledig opgebouwd basisvertrouwen (de psychische     problematiek, ADHD en autisme spectrum stoornissen, allergieën, (prenatale) PTSS problematiek).
 

 Resultaat:
- specialistische kennis over het basisvertrouwen;
- specialistische kennis over het brein, gedrag en het CREF-Model;
- inzicht in verschillende emotionele gedragingen;
- de opgedane kennis kan worden overgedragen aan ouders;
- er is optimale aansluiting met overig schoolpersoneel en andere zorginstanties;
- er wordt op praktische wijze ingegaan op de behoeften van leerkrachten.

 

Voor wie?                              : leerkrachten, leidinggevenden en anders schoolpersoneel
Duur                                       : 2 dagen (4 dagdelen, 16 uur)
Verplichte literatuur           Levensbelang, Baukje van Leeuwen
Certificaat                             : Ja, een deelname certificaat niveau 1
Kosten                                    : € 325,- excl. 21% btw p.p.
Aantal deelnemers              : min. 6 pers. tot max. 15 personen
Locatie                                   : in de provincie, nader te bepalen

 

 

 

 

 

 Toepassen van het CREF-Onderwijzer spel 

Eigen en andermans basisvertrouwen verstevigen   

 

De deelnemers spelen het educatieve CREF- Onderwijzer spel. Het geeft inzicht over de levensbehoeftes bij individuen en samenstelling van de groep. Wat is nodig in de leeromgeving per leerling. Er wordt geleerd hoe het spel eenvoudig toe te passen is om verbinding tussen leerkracht en leerling en leerlingen onderling te optimaliseren. Het spel ondersteunt de coachende rol van de leerkracht naar leerling en ouders. Het is in te zetten binnen de ochtendkring, rapportgesprekken, mentorgesprekken of andere (coach)momenten. Er wordt geleerd hoe het CREF-Model ingezet wordt voor de leerling en hoe het als volgsysteem kan dienen. Tevens wordt er geleerd hoe de toestand van het sociaal emotioneel klimaat groepsbreed te meten is.  

 
*Let op; om het CREF-Onderwijzer Spel te behouden en zelfstandig uit te voeren is een certificaat verplicht. 
 
 

Wat komt aan bod:
- het inzetten van het CREF-Model bij eigen leiderschap;

- het kunnen inzetten van het CREF-Model bij leerlingen;
- omgaan met weerstand, angsten, vermijdingsgedrag bij leerlingen/ouders;
- het vergroten van het zelfvertrouwen van de leerling;
- een praktijksetting met het spiegelende paard als acteur;
- een analyse leren maken met het CREF-Model naar leerling en ouders;
- brein mechanismes en systeemwerk vanuit het CREF-Model kunnen benaderen.
 

 Resultaat:
- specialistische kennis over basisvertrouwen, trauma en hechting, het brein en gedrag;
- inzicht in verschillende emotionele gedragingen;
- in staat zijn om patronen van de medewerkers en leerlingen/ouders veilig te kunnen doorbreken;
- op hoger niveau kunnen begeleiden;
- leerkrachten in moeizame processen op de juiste manier kunnen ondersteunen;
- bestaande klachten van medewerkers en leerlingen/ouders, in samenwerking met de CREF-Methode behandelaar, kunnen verhelpen zonder medicatie. 
 

Voor wie?                 : Medewerkers binnen het onderwijs
Toelating                     :  2-daagse Basiskennis
Duur                             : 3 dagen (6 dagdelen, 32 uur) wekelijks
Verplichte literatuur : Problemen laten bij wie ze horen, G. Lundberg
Certificaat                    : ja, mits de korte theorietoets, literatuur, video opdracht en de 100% aanwezigheidsplicht zijn behaald
Kosten                           : €875,- excl. 21% btw p.p.
Aantal deelnemers     : min. 6 pers. tot max. 10 personen
Locatie                           : in de provincie, nader te bepalen
 

Licentie                                 
Om licentiehouder van de CREF-Onderwijzer te worden is het van belang om in het bezit te zijn van certificaten Basiskennis en CREF-Onderwijzer. Behaalde certificaten geven niet direct recht op de licentie. Deze worden namelijk persoonlijk toegekend door licentie eigenaar Baukje van Leeuwen. Daarnaast is een akkoord nodig op rechten en plichten van beide partijen (licentie eigenaar/licentiehouder) op de licentie overeenkomst. Een licentiehouder wordt vermeld op IKEV.nl en CREF-methode.nl, tijdens de opleiding is het spel in bruikleen en na het behalen van het certificaat behoud je het spel.