LET OP: De CREF-Methode trainer opleiding is vervangen door de:

 

 

CREF- Onderwijzer

CREF- Zorgwijzer

CREF- WorkFlowwijzer

CREF- Geboortewijzer

CREF- Sportwijzer

       

De structuur van deze opleidingen zijn op basis van 2- daagse Basiskennis en de 3- daagse wijzer.
Hierdoor leer je stapsgewijs om te gaan met het CREF-Model en 3 met het bijbehorende CREF-spel omgaan.

Zie voor meer informatie de agenda op deze website.