Vorm van opleidingen

Opleidingen van het IKEV bestaan uit interactieve, praktijk gerichte lesdagen. Ze hebben als doel om specialistische kennis aan te wenden en daarbij nieuwe vaardigheden aan te leren en toe te kunnen passen. Tijdens en buiten de lessen om wordt er ruimschoots aandacht besteed aan toepassen van deze kennis en het oefenen van deze vaardigheden.

Paarden

Wanneer de deelnemer graag met paarden werkt, is het mogelijk om de CREF-Methode vaardig te maken met behulp van paarden. Er wordt geleerd hoe het paard ingezet kan worden tijdens training/behandeling. Het paard fungeert als graadmeter, spiegel en acteur. De meerwaarde van werken met paarden is dat het gevoel van veiligheid geoptimaliseerd wordt en het proces zich versneld. Meer informatie over dit proces vindt u in deze brochure bij het onderdeel “opleiding met paard”.

Onze opleidingen zijn bedoeld voor:

  • een ieder die geïnteresseerd is in het Geen Bodem Syndroom/hechtingsproblematiek.
  • een ieder die werkt of wil werken met traumaverwerking en PTSS*
  • alle hulpverleners (kind of volwassen gericht) die zich willen specialiseren
  • trainers, docenten, leerkrachten, pedagogische medewerkers
  • adviseurs, (interim)manager, loopbaanadviseur, vertrouwenspersonen