U geeft mensen een stevige bodem terug, gebaseerd op basisvertrouwen

Met de opleiding CREF-Behandelaar leert u specifieke competenties om op therapeutische basis te kunnen werken middels de CREF-methode (Circle Reprint Emotional Foundation Methode). Deze opleiding is gelijk getrokken met de opleiding voor Hypnotherapeuten en Paardencoaches.

De opleiding is vooral gericht op het behandelen van hechtingproblematieke/Geen Bodem Syndroom/Post Traumatische Stress Stoornis. U leert werken met verschillende interventies die u toe kunt passen op allerlei soorten problematiek. Na het volgen van deze opleiding mag u zich specialist noemen in het behandelen van hechtingproblematiek/GBS/PTSS. U kunt dit toepassen in individuele trajecten van jeugdigen, volwassenen en systeemwerk binnen gezinnen.

Inhoud

Tijdens de opleiding wordt er diep ingegaan op de theorieën rondom geboorteprocessen. Hierin komt het brein, het GBS, traumaproblematiek, sociaal emotionele ontwikkelingen veel aan bod.

Daarnaast gaan we uitvoerig in op vele interventies en de algehele CREF-Methode als behandelingsvorm. Er wordt veel aandacht besteed aan uw uiteindelijke inzet van uw opgedane kennis. Er wordt gekeken naar uw manier van toepassen van de CREF-methode als intake middel, als meetmiddel, als reprint en als evaluatie middel. De opleiding wordt interactief doordat er gebruik gemaakt wordt van acteurs en video-opnamen. Tijdens de opleiding zal veelal eerst de theorie aan bod komen om vervolgens de stap te maken naar de praktijk middels demonstraties en oefeningen.

Attitude & Zelfmanagement

Rond het onderwerp attitude is het belangrijk dat u bij uzelf na kunt gaan hoe o.a. uw eigen basisvertrouwen in elkaar steekt. U zult tijdens de opleiding middels de CREF-Methode een zelf-onderzoek verrichten. Van daaruit kunt u zich wellicht meer ontplooien en u kunt uw persoonlijk ontwikkel plan daarop afstemmen. Tijdens de opleiding wordt hier veel aandacht aan besteed zodat u onder alle omstandigheden kunt werken vanuit uw eigen natuurlijke en innerlijke kracht. Ook het actief meedoen in de oefengroep is een onderdeel van de opleiding. U staat open voor andermans observatie. Een vergroot zelfinzicht helpt u bij het inzetten van de CREF-Methode bij anderen.

Onder Attitude en zelfmanagement verstaan wij o.a.:

  • Een bewust profiel van een professionele CREF-Methode behandelaar
  • Zelfontplooiing d.m.v verkregen feedback
  • Uitwerken van uw eigen persoonlijke basisvertrouwen en emotionele verbinding
  • Congruentie: in contact met de eigen behandelmethode kunnen handelen

Resultaat

Met het certificaat CREF-Methode Behandelaar beschikt u over de competenties om als behandelaar te kunnen functioneren omtrent hechting(problematiek), GBS en PTSS. U bent bekend met de achtergronden, symptomen/kenmerken en mogelijkheid tot behandeling d.m.v. de CREF-methode.

U kunt vervolgens: 

  • behandelen volgens de CREF methode bij hechtingproblemen/GBS/PTSS.
  • diverse problematiek behandelen met de CREF-Methode.
  • behandelen van diagnose als ADHD.
  • een aantal diagnoses gelijkend op een autistische stoornissen behandelen.
  • EMDR; Hypnotherapie; Regressie; Systeemwerk; Basis NLP toepassen.

Toekomst

Door de toenemende vraag op gebied van GBS/hechtingsproblematiek heerst er enorm veel behoefte aan kennis en vooral behandelingsmogelijkheden. Dit blijkt ook uit o.a. een recent artikel uit de Volkskrant (10 november 2011):

 “Labels bij problematisch gedrag bij kinderen. Staatsecretaris Veldhuijzen ziet heil in de gezinscentra als remedie tegen het onnodig medicaliseren van probleemgedrag. Ook Maurtis de Jong (medeoprichter van ADHD-centrum The Busy People) zegt dat het tijd wordt voor een kentering. De jeugd wordt teveel 'geproblematiseerd' en de jeugdzorg is ernstig toe aan hervorming.”

Voorheen is er vaak beweerd dat het GBS en hechtingsproblematiek niet te behandelen zijn . Als gecertificeerde CREF-Methode behandelaar, is deze problematiek veelal zéér goed te verhelpen. Daarnaast organiseert het IKEV lezingen, workshops enz. waardoor de vraag naar behandelaars zal toenemen. Als behandelaar kunt u zich aanmelden om licentiehouder te worden. U wordt dan vermeld op een landelijke lijst CREF-Methode behandelaar licentiehouders. Bovendien streven wij naar een sterk samenwerkingsverband onderling waardoor er meer werkgelegenheid wordt gecreëerd. Als zzp’er kunt u uw eigen klantenkring vergroten door uw specialisme te presenteren. Deze actie levert wederom werkgelegenheid op voor u.


Toetsing en certificering

Er wordt van u verwacht dat u alle lessen aanwezig bent. Bij een gemiste les dient u de lesstof op een andere wijze te verkrijgen of te worden gecompenseerd. Regelmatig vinden praktijksessies plaats, waarin u laat zien hoe u de CREF-Methode kunt leiden met de tot dan toe opgedane kennis en ontwikkelde technieken. U krijgt steeds feedback op drie aspecten: kennis van de lesstof, vaardigheid in het toepassen van de CREF-Methode en uw therapeutische houding.
Een onderdeel van de opleiding zijn de opdrachten rondom het zelfmanagement, boekverslagen, video-opdrachten. Om in aanmerking te komen voor het certificaat CREF-Methode Behandelaar dienen alle opdrachten, praktijksessies en de uit te voeren therapeutische trajecten als voldoende beoordeeld te zijn. Ook heeft u actief deelgenomen in de lessen, oefen- en intervisiegroep.


Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld voor mensen met ervaring op het gebied van hulpverlenen in brede zin. Dit kan zijn als coach, counselor, therapeut of andere vorm van hulpverlener.

Mensen die een passie en missie willen delen in de samenleving. De missie is met name gespitst op het bewust maken van verwarringen tussen GBS, PTSS en ADHD en autisme. Mensen die creatief en innovatief ingesteld zijn. Een persoonlijk intakegesprek zal plaatsvinden alvorens te kunnen inschrijven. Daarbij geldt dat aantoonbare ervaring belangrijker is dan gevolgde opleidingen. 

LET OP: wanneer u de spoedcursus GBS volgt (zie agenda) kunt u deelnemen aan deze opleiding! 

Toelatingseisen                  : Stevige achtergrond als coach/therapeut, Certificaat Basiskennis, EMDR vaardigheden, intakeformulier, evt. toelatingsgesprek 

Accreditatie                         : door Stichting Keuring Beroepscholing

Aantal lesdagen                  : 7 dagen / 14 dagdelen

Data                                       : zie agenda

Aanvang                              : 9:30 uur, start 10:00 tot 16:30 uur

Inbegrepen                           : Syllabus, presentatiemateriaal, examenkosten, lunch

Kosten                                  : per 2018:  € 2950,- vrijgesteld van btw

Termijnen                             : Het is mogelijk om in 4 gelijke termijnen te betalen. Hierbij wordt eenmalig € 30, - incl. btw aan administratiekosten in   rekening gebracht