Toetsing en certificering

Er wordt van u verwacht dat u alle lessen aanwezig bent. Bij een gemiste les dient u de lesstof op een andere wijze te verkrijgen of te worden gecompenseerd. Regelmatig vinden praktijksessies plaats, waarin u laat zien hoe u de CREF-Methode kunt leiden met de tot dan toe opgedane kennis en ontwikkelde technieken. U krijgt steeds feedback op drie aspecten: kennis van de lesstof, vaardigheid in het toepassen van de CREF-Methode en uw therapeutische houding.
Een onderdeel van de opleiding zijn de opdrachten rondom het zelfmanagement, boekverslagen, video-opdrachten. Om in aanmerking te komen voor het certificaat CREF-Methode Behandelaar dienen alle opdrachten, praktijksessies en de uit te voeren therapeutische trajecten als voldoende beoordeeld te zijn. Ook heeft u actief deelgenomen in de lessen, oefen- en intervisiegroep.