Met deze Basiskennis doet u specialistische kennis op die direct toepasbaar is.
Wanneer u interesse heeft in deze opleiding bent u vast nieuwsgierig geworden naar alles wat te maken heeft met o.a. hechtingsproblematiek of traumaproblematiek. U kunt middels deze module zeer specialistische kennis ontwikkelen. Met de Basiskennis kunt u al snel een prachtige bijdrage leveren aan de maatschappij door de opgedane kennis in te voegen in uw eigen dagelijkse praktijk en werk. U zult merken dat uw kennis en blikveld verdiept en verruimd is en dat u met 'een nieuwe bril' naar situaties en gedragingen om u heen kijkt. Hierdoor is deze cursus voor iedereen relevant en interessant.

Tot nu toe werd immers gedacht dat het GBS onbehandelbaar zou zijn. U kunt, na het volgen van deze cursus, mensen bewust maken van de mogelijkheid tot behandeling en ze de juiste weg wijzen. U kunt mensen, die soms al jaren worstelen met een bepaalde diagnose, professioneel informeren over o.a. de CREF-Methode.

Na het volgen van deze 2-daagse Basiskennis kunt u doorstromen naar de module Basiskennis Voorlichter en vervolgens eventueel naar de bijscholing CREF-Methode Trainer. Of u kunt na deze cursus doorstromen naar de bijscholing CREF-Methode Behandelaar (mits relevante ervaring en EMDR vaardigheden, ook bij IKEV te volgen). Meer over deze vervolgopleidingen vind u op deze site.


Kennis en meer
Tijdens de opleiding wordt er uitgebreid ingegaan op de theorieën rondom geboorteprocessen, het brein, het lichaamsgeheugen en zenuwstelsel, het Geen Bodem Syndroom, traumaproblematiek, sociaal emotionele ontwikkeling en de behandelingsvorm met de CREF-Methode. Nieuwe wetenschappelijke kennis, uit het buitenland, over alles wat van belang is bij het opbouwen van basisvertrouwen vanaf conceptie komt aan bod.

Resultaat
Met het certificaat Basiskennis beschikt u over aantoonbare kennis over hechting(problematiek), Geen Bodem Syndroom (GBS) en PTSS (Post Traumatisch Stress Syndroom). U bent bekend met de achtergronden, symptomen/kenmerken en mogelijkheid tot behandeling d.m.v. de CREF-Methode. Tijdens de opleiding komt de theorie over hechting/GBS aan bod. Er wordt ingegaan op praktijkvoorbeelden.
Om het certificaat Basiskennis te behalen moet de Basismodule gevolgd en behaald worden. Daarna kan indien gewenst aansluitend modules gevolgd worden om ook het Certificaat Basiskennis Voorlichter en CREF-Methode Trainer of CREF-Methode Behandelaar  te behalen (evt. met paard).

Het certificaat Basiskennis geeft aan dat u de volgende competenties bezit:
• Herkennen van Geen Bodem Syndroom (GBS).
• Eerder signaleren van hechtingproblematiek/PTSS.
• De overlap tussen ADHD, Autisme en GBS symptomen herleiden.
• Uitdragen van specifieke kennis in de maatschappij.
• Actief een bijdrage leveren aan de innovatieve ontwikkeling op het gebied van hechting en trauma.


Toekomst
Door de toenemende vraag op het gebied van GBS/hechtingsproblematiek heerst er enorm veel behoefte aan kennis. Dit blijkt ook uit o.a. een artikel uit de Volkskrant (10 november 2011):


"Labels bij problematisch gedrag bij kinderen. Staatsecretaris Veldhuijzen ziet heil in de gezinscentra als remedie tegen het onnodig medicaliseren van probleemgedrag. Ook Maurits de Jong (medeoprichter van ADHD-centrum The Busy People) zegt dat het tijd wordt voor een kentering. De jeugd wordt teveel 'geproblematiseerd' en de jeugdzorg is ernstig toe aan hervorming."

En uit een artikel uit het NRC (4 juli 2014):

"Het aantal kinderen tussen de vier en achttien jaar dat Ritalin krijgt, is in tien jaar tijd verviervoudigd. Volgens de Gezondheidsraad zou het middel te snel worden ingezet bij kinderen en is er te weinig aandacht voor de mogelijke negatieve gevolgen van Ritalingebruik (slaapproblemen, hoofdpijn of nervositeit). Dat blijkt uit een gisteren verschenen publicatie van de Gezondheidsraad, die de toename ‘zorgwekkend’ noemt. De Raad signaleert dat de stijging samenvalt met een stijging van het aantal ADHD-diagnoses. In 2013 gebruikte 4,5 procent van alle kinderen in de leeftijdsgroep tussen de vier en achttien jaar Ritalin."

Vanuit het IKEV worden lezingen, workshops en bijscholingen gegeven over GBS en de CREF-Methode. Wij hebben u nodig om dit breder te kunnen uitdragen.
Wanneer u interesse heeft kunt u, na het volgen van deze module, doorstromen naar de cursus Basiskennis Voorlichter en CREF-Methode Trainer of CREF-Methode Behandelaar. U kunt zich met één van deze certificaten aansluiten bij CREF-Verenigd en licentiehouder van de CREF-Methode worden. U wordt dan, wanneer u dit wenst, zichtbaar op onze website geplaatst onder gecertificeerde CREF-Methode Voorlichters, Trainers en/of Behandelaren. U kunt dan benaderd worden door ons of door andere klanten om samen of alleen uw kennis te delen bij verschillende doelgroepen. U kunt o.a. denken aan particulieren, instanties, het bedrijfsleven, het onderwijs, overheidsinstanties, (jeugd) zorginstanties, reguliere hulp/zorgverleners, buurtcentra en gezondheidscentra.


Toetsing en certificering
Voor deze opleidingen zal er verplichte literatuur worden aangeboden. Het literatuurverslag  tellen mee voor de afronding van de module. Bij het behalen van dit onderdeel plus 100% aanwezigheid tijdens de lessen wordt er een certificaat Basiskennis afgegeven.

Voor wie?
De opleiding is geschikt voor een zeer brede doelgroep. Voor iedereen die geïnteresseerd is in deze materie. Bovendien is het een verplichte module voor mensen die zich willen ontwikkelen als Voorlichter, CREF-Methode Trainer of CREF-Methode Behandelaar.

Inschrijven:
Lijkt de opleiding aan te sluiten bij uw verwachtingen, dan kunt u zich inschrijven middels het digitale inschrijfformulier op deze website. Mochten wij naar aanleiding van uw formulieren nog vragen hebben, dan zullen wij telefonisch contact met u opnemen. Is alles wat ons betreft akkoord, dan ontvangt u binnen 7 werkdagen een bevestiging van uw inschrijving.

Basis kennis

Toelatingseisen :  geen
Accreditatie :  door Stichting Keuring Beroepscholing
Aantal lesdagen :  2 dagen / 4 dagdelen
Data :

 zie agenda

Deelnemers :

max. 13 personen

Aanvang : 9:30 uur, start 10:00 tot 16:30 uur
Kosten : € 345, - vrijgesteld van btw
Inbegrepen : syllabus, presentatiemateriaal,  luxe lunch
Verplichte literatuur : Levensbelang-van overleven naar levensvreugde met de CREF-Methode Baukje van Leeuwen