Toekomst
Door de toenemende vraag op het gebied van GBS/hechtingsproblematiek heerst er enorm veel behoefte aan kennis. Dit blijkt ook uit o.a. een artikel uit de Volkskrant (10 november 2011):


"Labels bij problematisch gedrag bij kinderen. Staatsecretaris Veldhuijzen ziet heil in de gezinscentra als remedie tegen het onnodig medicaliseren van probleemgedrag. Ook Maurits de Jong (medeoprichter van ADHD-centrum The Busy People) zegt dat het tijd wordt voor een kentering. De jeugd wordt teveel 'geproblematiseerd' en de jeugdzorg is ernstig toe aan hervorming."

En uit een artikel uit het NRC (4 juli 2014):

"Het aantal kinderen tussen de vier en achttien jaar dat Ritalin krijgt, is in tien jaar tijd verviervoudigd. Volgens de Gezondheidsraad zou het middel te snel worden ingezet bij kinderen en is er te weinig aandacht voor de mogelijke negatieve gevolgen van Ritalingebruik (slaapproblemen, hoofdpijn of nervositeit). Dat blijkt uit een gisteren verschenen publicatie van de Gezondheidsraad, die de toename ‘zorgwekkend’ noemt. De Raad signaleert dat de stijging samenvalt met een stijging van het aantal ADHD-diagnoses. In 2013 gebruikte 4,5 procent van alle kinderen in de leeftijdsgroep tussen de vier en achttien jaar Ritalin."

Vanuit het IKEV worden lezingen, workshops en bijscholingen gegeven over GBS en de CREF-Methode. Wij hebben u nodig om dit breder te kunnen uitdragen.
Wanneer u interesse heeft kunt u, na het volgen van deze module, doorstromen naar de cursus Basiskennis Voorlichter en CREF-Methode Trainer of CREF-Methode Behandelaar. U kunt zich met één van deze certificaten aansluiten bij CREF-Verenigd en licentiehouder van de CREF-Methode worden. U wordt dan, wanneer u dit wenst, zichtbaar op onze website geplaatst onder gecertificeerde CREF-Methode Voorlichters, Trainers en/of Behandelaren. U kunt dan benaderd worden door ons of door andere klanten om samen of alleen uw kennis te delen bij verschillende doelgroepen. U kunt o.a. denken aan particulieren, instanties, het bedrijfsleven, het onderwijs, overheidsinstanties, (jeugd) zorginstanties, reguliere hulp/zorgverleners, buurtcentra en gezondheidscentra.