Kennis en meer
Tijdens de opleiding wordt er uitgebreid ingegaan op de theorieën rondom geboorteprocessen, het brein, het lichaamsgeheugen en zenuwstelsel, het Geen Bodem Syndroom, traumaproblematiek, sociaal emotionele ontwikkeling en de behandelingsvorm met de CREF-Methode. Nieuwe wetenschappelijke kennis, uit het buitenland, over alles wat van belang is bij het opbouwen van basisvertrouwen vanaf conceptie komt aan bod.

Resultaat
Met het certificaat Basiskennis beschikt u over aantoonbare kennis over hechting(problematiek), Geen Bodem Syndroom (GBS) en PTSS (Post Traumatisch Stress Syndroom). U bent bekend met de achtergronden, symptomen/kenmerken en mogelijkheid tot behandeling d.m.v. de CREF-Methode. Tijdens de opleiding komt de theorie over hechting/GBS aan bod. Er wordt ingegaan op praktijkvoorbeelden.
Om het certificaat Basiskennis te behalen moet de Basismodule gevolgd en behaald worden. Daarna kan indien gewenst aansluitend modules gevolgd worden om ook het Certificaat Basiskennis Voorlichter en CREF-Methode Trainer of CREF-Methode Behandelaar  te behalen (evt. met paard).

Het certificaat Basiskennis geeft aan dat u de volgende competenties bezit:
• Herkennen van Geen Bodem Syndroom (GBS).
• Eerder signaleren van hechtingproblematiek/PTSS.
• De overlap tussen ADHD, Autisme en GBS symptomen herleiden.
• Uitdragen van specifieke kennis in de maatschappij.
• Actief een bijdrage leveren aan de innovatieve ontwikkeling op het gebied van hechting en trauma.